Produktet hidroizoluese

Produktet hidroizoluese

Materialet ndërtimore

Produkte izoluese hidroizoluese

Su Yalıtım İzolasyon Ürünleri

TECHNO SEAL 251

Më shumë informacion
 • Tipi i produktit : Material hidroizolues poliuretani, rezistente ndaj UV
 • PLUHUR/LËNGËT : Tek
 • Strukturë : LËNGËT
 • Paketa KG: 20

TECHNO SEAL 666T

Më shumë informacion
 • Tipi i produktit : Me bazë  dispersioni copolimerit të çimentos dhe akrilit , fleksibel
 • PLUHUR/LËNGËT : Çift
 • Strukturë : A+B (TS)
 • Paketa KG: 20+25

TECHNO SEAL 180T

Më shumë informacion
 • Tipi i produktit : Veshje mbrojtse me bazë epoksi
 • PLUHUR/LËNGËT : Çift
 • Strukturë : A+B (TS)
 • Paketa KG: 20+25

TECHNO SEAL 390

Më shumë informacion
 • Tipi i produktit : Membran e likuide me bazë akrili
 • PLUHUR/LËNGËT : Tek
 • Strukturë : LËNGËT
 • Paketa KG: 20

TECHNO BITUSEAL 420

Më shumë informacion
 • Tipi i produktit : Bitumen kauçuku me bazë lateksi
 • PLUHUR/LËNGËT : Tek
 • Strukturë : LËNGËT
 • Paketa KG: 20

TECHNO SEAL 445T

Më shumë informacion
 • Tipi i produktit : Bitumen i modifikuar me çimento dhe polimer me bazë emulsuoni
 • PLUHUR/LËNGËT : Çift
 • Strukturë : A+B (TS)
 • Paketa KG: 22+8

TECNO BITUSEAL 465

Më shumë informacion
 • Tipi i produktit : Bitumen me bazë kauçuku 
 • PLUHUR/LËNGËT : Tek
 • Strukturë : LËNGËT
 • Paketa KG: 20

TECHNO SEAL 501

Më shumë informacion
 • Tipi i produktit : Material i hidroizolimit i bazuar ne çimento, i kristalizuar, me efekt kapilar
 • PLUHUR/LËNGËT : Tek
 • Strukturë : PLUHUR
 • Paketa KG: 25

TECHNO SEAL 525T

Më shumë informacion
 • Tipi i produktit : Material me baze çimentoje dhe akrilik ,me dy perberes hidroizolues
 • PLUHUR/LËNGËT : Çift
 • Strukturë : A+B (TS)
 • Paketa KG: 20+10

TECHNO SEAL 563

Më shumë informacion
 • Tipi i produktit : Me baze çimentoje, komponent i vetem dhe rezistent ndaj sulfatit
 • PLUHUR/LËNGËT : Tek
 • Strukturë : PLUHUR
 • Paketa KG: 25

TECHNO SEAL 565

Më shumë informacion
 • Tipi i produktit : me baze çimentoje ,komponent i vetem , perforcuar me polimer
 • PLUHUR/LËNGËT : Tek
 • Strukturë : PLUHUR
 • Paketa KG: 20

TECHNO SEAL 566T

Më shumë informacion
 • Tipi i produktit : Hidroizolues full fleksibël me bazë çimento dhe akrilit
 • PLUHUR/LËNGËT : Çift
 • Strukturë : A+B (TS)
 • Paketa KG: 20+10

TECHNO SEAL 567T

Më shumë informacion
 • Tipi i produktit : Hidroizolues gjysëm fleksibël me bazë çimento dhe akrilit
 • PLUHUR/LËNGËT : Çift
 • Strukturë : A+B (TS)
 • Paketa KG: 20+5

TECHNO RAPID SEAL

Më shumë informacion
 • Tipi i produktit : Mortar vetëzgjerues për vrima me bazë çimentoje
 • PLUHUR/LËNGËT : Tek
 • Strukturë : PLUHUR
 • Paketa KG: 5

TECHNO BITUSEAL 450T

Më shumë informacion
 • Tipi i produktit : Hidroizolues i modifikuar me polimer me bazë bitumeni
 • PLUHUR/LËNGËT : Çift
 • Strukturë : LËNGËT
 • Paketa KG: 22+8

TECHNO PVC TAPE

Më shumë informacion
 • Tipi i produktit : Shirit ujëmbajtes me bazë pvc
 • PLUHUR/LËNGËT : Yok
 • Strukturë : Pvc
 • Paketa KG: 25 M

TECHNO JOINT TAPE

Më shumë informacion
 • Tipi i produktit : Shirit diletimi
 • PLUHUR/LËNGËT : Yok
 • Strukturë : TPE
 • Paketa KG: 25 M
 • Tipi i produktit : Shirit elastik për fuga të ftohta
 • PLUHUR/LËNGËT : Yok
 • Strukturë : Lastik
 • Paketa KG: 25