Përforcuesit e sipërfaqeve

Përforcuesit e sipërfaqeve

Materialet ndërtimore

Përforcuesit e sipërfaqeve

Yüzey Kaplamaları

TECHNO PLATE Q

Më shumë informacion
 • Tipi i produktit : Ngurtësues i sipërfaqes së betonit për dyshemetë industriale me agregat të kuarcit
 • PLUHUR/LËNGËT : Tek
 • Strukturë : PLUHUR
 • Paketa KG: 25

TECHNO PLATE K

Më shumë informacion
 • Tipi i produktit : Ngurtësues i sipërfaqes së betonit për dyshemetë industriale të ekspozuar ndaj ngarkesave të rënda me agregat corundum
 • PLUHUR/LËNGËT : Tek
 • Strukturë : PLUHUR
 • Paketa KG: 25
 • Tipi i produktit : Llaç riparimi i përforcuar me polimer me bazë çimentoje vetë-rrafshues
 • PLUHUR/LËNGËT : Tek
 • Strukturë : PLUHUR
 • Paketa KG: 25