Ngjitësat dhe mastikët

Ngjitësat dhe mastikët

Materialet ndërtimore

Ngjitësat dhe mastikët

Mastik ve Yapıştırıcılar

TECHNO ELASTO 110

Më shumë informacion
 • Tipi i produktit : Ngjitës mastik për fugë me bazë poliuretani
 • PLUHUR/LËNGËT : Tek
 • Strukturë : LËNGËT
 • Paketa KG: Kartuş

TECHNO ELASTO 145

Më shumë informacion
 • Tipi i produktit : Bazuar në kauçuk silikoni, mastik  fugë elastomerik  për ambiente të brendshme
 • PLUHUR/LËNGËT : Tek
 • Strukturë : Macun
 • Paketa KG: Sosis

TECHNO ELASTO 150

Më shumë informacion
 • Tipi i produktit : Bazuar në kauçuk silikoni, mastik  fuge elastomerik  për ambiente të jashtme
 • PLUHUR/LËNGËT : Tek
 • Strukturë : Macun
 • Paketa KG: Sosis

TECHNO ELASTO 474

Më shumë informacion
 • Tipi i produktit :  Mastik  fuge elastomerik  me bazë poliuretani
 • PLUHUR/LËNGËT : Tek
 • Strukturë : Macun
 • Paketa KG: Sosis

TECHNO ELASTO 125

Më shumë informacion
 • Tipi i produktit : Fuge elastomerike me performans të lartë i modifikuar me bitumen me bazë poliuretani
 • PLUHUR/LËNGËT : Tek
 • Strukturë : Macun
 • Paketa KG: Teneke 20 KG