Ngjitës qeramike

Ngjitës qeramike

Materialet ndërtimore

Ngjitëse qeramike

Seramik Yapıştırıcılar

TECHNO TILE 550

Më shumë informacion
 • Tipi i produktit : Fugë fleksibile me bazë çimentoje për gurë natyror
 • PLUHUR/LËNGËT : Tek
 • Strukturë : PLUHUR
 • Paketa KG: 25

TECHNO TILE 554

Më shumë informacion
 • Tipi i produktit : Fugë me ngjyrë me bazë çimentoje për keramik dhe pllaka
 • PLUHUR/LËNGËT : Tek
 • Strukturë : PLUHUR
 • Paketa KG: 25

TECHNO TILEFLEX 555

Më shumë informacion
 • Tipi i produktit : Fugë fleksibile me bazë çimentoje për keramik dhe pllaka
 • PLUHUR/LËNGËT : Tek
 • Strukturë : PLUHUR
 • Paketa KG: 25

TECHNO TILE 560

Më shumë informacion
 • Tipi i produktit : Fugë me qëndrueshmëri të lartë për keramik dhe pllaka
 • PLUHUR/LËNGËT : Tek
 • Strukturë : PLUHUR
 • Paketa KG: 25

TECHNO TILE 700T

Më shumë informacion
 • Tipi i produktit : Fugë dhe ngjitës keramike me bazë epoksi reziztent ndaj bakterjeve 
 • PLUHUR/LËNGËT : Çift
 • Strukturë : A+B
 • Paketa KG: 5+20

TECHNO BINDER

Më shumë informacion
 • Tipi i produktit : Bazë për keramik një konponent me bazë akrili që rrit aderimin e gjithë sipërfaqeve
 • PLUHUR/LËNGËT : Tek
 • Strukturë : LËNGËT
 • Paketa KG: 25

TECHNO TILE 90

Më shumë informacion
 • Tipi i produktit : Ngjitës me gradasion të imët për pllaka me bazë çimentoje 
 • PLUHUR/LËNGËT : Tek
 • Strukturë : PLUHUR
 • Paketa KG: 25

TECHNO TILE 92

Më shumë informacion
 • Tipi i produktit : Ngjitës me gradasion të trash për mermer me bazë çimentoje 
 • PLUHUR/LËNGËT : Tek
 • Strukturë : PLUHUR
 • Paketa KG: 25

TECHNO TILEFLEX 93

Më shumë informacion
 • Tipi i produktit : Ngjitës me performanc të lartë për granit-keramik me bazë çimentoje
 • PLUHUR/LËNGËT : Tek
 • Strukturë : PLUHUR
 • Paketa KG: 25