Llaqet riparuese

Llaqet riparuese

Materialet ndërtimore

Llaqet riparuese

Tamir Harçları

TECHNO FIX 600

Më shumë informacion
 • Tipi i produktit : Llaç riparimi i përforcuar polimer për riparimin e sipërfaqes 5-30mm
 • PLUHUR/LËNGËT : Tek
 • Strukturë : PLUHUR
 • Paketa KG: 25

TECHNO FIX 900

Më shumë informacion
 • Tipi i produktit : Regullues i sipërfaqes dhe llaç riparimi i përforcuar polimer për riparimin e sipërfaqes
 • PLUHUR/LËNGËT : Tek
 • Strukturë : PLUHUR
 • Paketa KG: 25

TECHNO GROUT TIX

Më shumë informacion
 • Tipi i produktit : Lidhje  e shpejtë, rezistencë jashtëzakonisht e lartë, pa tkurrje, përforcuar me fibra , llaç riparimi thixotropik 2-50 mm
 • PLUHUR/LËNGËT : Tek
 • Strukturë : PLUHUR
 • Paketa KG: 25

TECHNO GROUT M

Më shumë informacion
 • Tipi i produktit : Llaç i riparimi në bazë çimentoje (përforcuar me polimer dhe fibër)
 • PLUHUR/LËNGËT : Tek
 • Strukturë : PLUHUR
 • Paketa KG: 25

TECHNO GROUT SL

Më shumë informacion
 • Tipi i produktit : Llaç i riparimi në bazë çimentoje vetëkonsolidues
 • PLUHUR/LËNGËT : Tek
 • Strukturë : PLUHUR
 • Paketa KG: 25

TECHNO PLASTER P

Më shumë informacion
 • Tipi i produktit : Adetiv pluhur për suvatim (retardant, rrit sasin e ajrit, i përpunueshëm, aderues)
 • PLUHUR/LËNGËT : Tek
 • Strukturë : PLUHUR
 • Paketa KG: 25

TECHNO PLASTER L1

Më shumë informacion
 • Tipi i produktit : Adetiv likuid për suvatim ( rrit sasin e ajrit, i përpunueshëm, aderues)
 • PLUHUR/LËNGËT : Çift
 • Strukturë : LËNGËT
 • Paketa KG: 30

TECHNO PLASTER L2

Më shumë informacion
 • Tipi i produktit : Adetiv likuid për suvatim (retardant, rrit sasin e ajrit, i përpunueshëm, aderues)
 • PLUHUR/LËNGËT : Çift
 • Strukturë : LËNGËT
 • Paketa KG: 31