Hiperplastifikatorët

Hiperplastifikatorët

Aditivë të betonit

Hiperplastifikatorët

Normal Akışkanlaştırıcılar

HyperTech 756 K S/W

Më shumë informacion
 • Tipi i produktit : Superplastifikator
 • Strukturë : LËNGËT
 • Paketa KG: Derdhje-IBC

HyperTech 750 S/W

Më shumë informacion
 • Tipi i produktit : Superplastifikator
 • Strukturë : LËNGËT
 • Paketa KG: Derdhje-IBC

HyperTech 696K S/W

Më shumë informacion
 • Tipi i produktit : Superplastifikator
 • Strukturë : LËNGËT
 • Paketa KG: Derdhje-IBC

HyperTech 3375

Më shumë informacion
 • Tipi i produktit : Superplastifikator
 • Strukturë : LËNGËT
 • Paketa KG: Derdhje-IBC

HyperTech 4075

Më shumë informacion
 • Tipi i produktit : Superplastifikator
 • Strukturë : LËNGËT
 • Paketa KG: Derdhje-IBC

UltraTech PF62

Më shumë informacion
 • Tipi i produktit : Superplastifikator
 • Strukturë : LËNGËT
 • Paketa KG: Derdhje-IBC