Aditivë të llaçit

Aditivë të llaçit

Aditivë të betonit

Aditivë të llaçit

Harç Katkıları

PlasterTech SV100

Më shumë informacion
  • Tipi i produktit : Adetiv kimik i përdorur në suvatime dhe prodhime llaçi
  • Strukturë : LËNGËT
  • Paketa KG: BİDON 20 LT-VARİL 200 LT-IBC

PlasterTech SV200

Më shumë informacion
  • Tipi i produktit : Adetiv kimik i përdorur në suvatime
  • Strukturë : LËNGËT
  • Paketa KG: BİDON 20 LT-VARİL 200 LT-IBC