Përmirësuesit e Forcës

Përmirësuesit e Forcës

Aditivë çimentoje

Përmirësuesit e forcës

Dayanım Artırıcılar

  • Tipi i produktit : Rrit forcën fillestare dhe përfundimtare dhe lehtëson bluarjen
  • Strukturë : LËNGËT
  • Paketa KG: Derdhje-IBC
  • Tipi i produktit : Rrit forcën fillestare dhe lehtëson bluarjen
  • Strukturë : LËNGËT
  • Paketa KG: Derdhje-IBC