Aditivët mbështetës të betonit

Aditivët mbështetës të betonit

Aditivë të betonit

Aditivë për mbështetje të betonit

Beton Destek Katkıları

 • Tipi i produktit : Aditiv për beton që lehtëson hyrjen e ajrit – aerant
 • Strukturë : LËNGËT
 • Paketa KG: Derdhje-IBC

ProofTech 2000

Më shumë informacion
 • Tipi i produktit : Adetiv betoni hidroizolues
 • Strukturë : LËNGËT
 • Paketa KG: Derdhje-IBC

FreezeTech 100

Më shumë informacion
 • Tipi i produktit : Antifriz / Përshpejtues
 • Strukturë : LËNGËT
 • Paketa KG: Derdhje-IBC

RetarTech 300

Më shumë informacion
 • Tipi i produktit : Adetiv për ngadalsimin e lidhjes (Retarder)
 • Strukturë : LËNGËT
 • Paketa KG: Derdhje-IBC
 • Tipi i produktit : Adetiv për rritjen e konsistencës
 • Strukturë : LËNGËT
 • Paketa KG: Derdhje-IBC

PowerTech SRA

Më shumë informacion
 • Tipi i produktit : Adetiv betoni për parandalimin e tkurrjes
 • Strukturë : LËNGËT
 • Paketa KG: Derdhje-IBC