References

References

 
Technochem Referanslar Model Slovenia Fushe Kosove Toni Company V= 1.000m3 Admixture: TechnoChem
Technochem  Referanslar ETC Fushe Kosove A= 3500 m2 Admixture: TechnoChem
Technochem Referanslar "Bashkimi i Qytetit" Ferizaj Toni Company Admixture: TechnoChem
Technochem Referanslar "Bashkimi i Qytetit" Ferizaj Toni Company Admixture: TechnoChem
Technochem  Referanslar TONI APARTMENT Paint: Bianca

 

Technochem Referanslar Hit Imperial Ferizaj DAFI Company Admixture: TechnoChem

 

Technochem Referanslar Spitali i Përgjithshëm i Ferizajit DAFI Company Admixture: TechnoChem

 

Technochem Referanslar SISTEMI SH.P.K V= 460m3 Admixture: TechnoChem